Транспорт и логистика

Логистика
     Компанията поддържа собствен автопарк от автоцистерни на водещите Европейски производители. Дружеството ползва изключително собствени превозни средства, като през периода от създаването си до днес постоянно обновява материалната си база. В момента разполага със следните видове товарни автомобили: 2 цистерни за светли горива – Волво FH и Мерцедес Актрос, Една цистерна за превоз на маркирани горива – Волво FL7, и един Газово – Волво FL6

Мерцедес Актрос
 
Транспортни средства
     Товарните автомобили минават предпътни технически проверки за изправност всеки ден. Измервателните средства на цистерните подлежат на периодични проверки от Държавна Агенция за Метрологичен и Технически надзор. Всички наши товарни автомобили успешно преминават проверките и имат стикер обозначаващ изправността на брояча. Консултанта на дружеството по превоз на опасни товари следи за изправността на АДР оборудването. Консултанта извърша периодични учения за действия при авариини ситуации с всички водачи.
Волво FL7 - Маркирани горива
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Услуги
Дружеството извършва транспорт на светли горива и газ пропан бутан. Фирмата разполага с камион отговарящ на изискванията на АМ, с които можем да извършваме транспорт на маркирани горива с намален акциз.

Отдел транспорт и логистика
тел. 052/506 018

Волво FL6 - Газовоз

Comments are closed.